Tự tin, dẫn đầu trong việc ứng dụng những phần mềm thiết kế 3D như Revit, Archi Cad, Sketchup để thiết kế triển khai mô hình 3D, bản vẽ thi công. Các bản vẽ thiết kế 3D của Cadian có thể đáp ứng đạt chuẩn mọi yêu cầu khắt khe nhất trong hệ thống Kiến trúc, Kết cấu và Giàn giáo Coppha.

Với mô hình 3D nhận được, Cadian có thể giúp khách hàng:

BẢNG VẼ VÀ ẢNH THỰC TẾ

Chi tiết

Mặt đứng

Mặt đứng

HƯỚNG DẪN MẸ BỈM KINH DOANH