5MS cung cấp các giải pháp hiệu quả về hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực:

-Tư vấn và cung cấp giải pháp hiệu quả xây dựng hệ thống Quản trị Nguồn Nhân Lực; hệ thống quản trị thành tích bằng lương, thưởng, KPIs, 3P….

-Rà soát & Tư vấn thủ tục Pháp lý về hệ thống quản trị Nhân sự.

-Giải pháp phần mềm Quản trị Nhân Sự.

-Đào tạo theo yêu cầu của Doanh nghiệp (in house) và chương trình đào tạo nghiệp cụ nhân sự (Public).

Giải pháp bền vững và tối ưu hóa bộ máy nhân sự
Tạo khác biệt và lợi thế cạnh tranh

Đổi mới và phát triển bền vững.
Tuân thủ đúng những biến đổi của Pháp luật

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HƯỚNG DẪN MẸ BỈM KINH DOANH